in celebration of Deltarune Chapter 2 (and partly to spread awareness of LISA)

2021.09.16 18:20 Queen_Ann_III in celebration of Deltarune Chapter 2 (and partly to spread awareness of LISA)

in celebration of Deltarune Chapter 2 (and partly to spread awareness of LISA) submitted by Queen_Ann_III to Undertale [link] [comments]


2021.09.16 18:20 TheLastPrime479 u/MusabShah94's new Skyline

u/MusabShah94's new Skyline submitted by TheLastPrime479 to RLFashionAdvice [link] [comments]


2021.09.16 18:20 laserwolf2000 The 10 Highest Rated MLS Players on FIFA 22

The 10 Highest Rated MLS Players on FIFA 22 submitted by laserwolf2000 to MLS [link] [comments]


2021.09.16 18:19 couponfordeals 54% off > $48.99 < Xiaomi Fingerprint Unlock Notebook Banggood Coupon Promo Code

submitted by couponfordeals to couponPromocode [link] [comments]


2021.09.16 18:19 zerolimits0 I'm not sure about anything but seems plausible CS was the meaning?

I'm not sure about anything but seems plausible CS was the meaning? submitted by zerolimits0 to Superstonk [link] [comments]


2021.09.16 18:19 emotional_coder Daily Dose of Motivation

Daily Dose of Motivation submitted by emotional_coder to Chodi [link] [comments]


2021.09.16 18:19 jamil2003 Is this cod filet safe? Is that skin on the top and does the white lines mean anything?

submitted by jamil2003 to foodsafety [link] [comments]


2021.09.16 18:19 90degreesX90degrees Mike on his way to steal yo girl

Mike on his way to steal yo girl submitted by 90degreesX90degrees to beachboyscirclejerk [link] [comments]


2021.09.16 18:19 monarchvviceroy The day is what you Make It

The day is what you Make It submitted by monarchvviceroy to JuttaLeerdam [link] [comments]


2021.09.16 18:19 AndrzejWlusek 16 września 1658 roku została zawarta unia hadziacka

Było to porozumienie pomiędzy Rzeczpospolitą, a Kozackim Wojskiem Zaporoskim.
Starszyzna kozacka nie była zadowolona z rządów moskiewskich, które nie przypominały warunków jakie panowały w Rzeczypospolitej. Duchowieństwo zaczęło się obawiać o autonomię Cerkwi ukraińskiej, która została podporządkowana patriarsze moskiewskiemu oraz carowi. Iwan Wyhowski, sprawował władzę w imieniu nieletniego Jurija Chmielnickiego i wraz z Jerzym Niemiryczem, rozpoczął rokowania z komisarzami Jana Kazimierza. Rezultatem tego była podpisana ugoda w Hadziaczu, określająca warunki powrotu Ukrainy do Rzeczpospolitej. Traktat odwołuje się do unii lubelskiej, gdyż wyraźnie stwierdza, iż Kozacy „jako wolni do wolnych, równi do równych, zacni do zacnych wracają” oraz napisane jest o „Rzeczpospolitej narodu, polskiego, litewskiego i ruskiego”. Tym samym powstaje Rzeczpospolita składająca się z Korony, Wielkiego Księstwa Litewskiego i Księstwa Ruskiego. Księstwo Ruskie miało obejmować tereny województwa kijowskiego, bracławskiego i czernichowskiego. Miały być zachowane osobne urzędy tak jak w Koronie i na Litwie. Najważniejszym urzędnikiem miał być hetman kozacki oraz miało zostać powołane zgromadzenie narodowe, jako forma lokalnego parlamentu. Religia prawosławna miała być uprzywilejowana, a metropolita kijowski i pięciu biskupów miało wejść do senatu. Unia określała również liczbę Kozaków rejestrowych, nobilitację i liczebność wojsk zaciężnych.
Dodatkowo zobowiązano się do zawarcie traktatów z Turcją i Chanatem, w celu uspokojenie Ukrainy i jej rozwoju. W maju 1659 roku unia została zatwierdzona przez sejm i zaprzysiężona przez króla.
Jednakże wśród Kozaków wybuchł bunt przeciwko Wyhowskiemu, którego oskarżono o sprzedanie Ukrainy. Władzę przejął Jurij Chmielnicki, odnowił on układ perejesławski, który jednak jeszcze bardziej, niż układ z 1654 roku ograniczył autonomię na rzecz Moskwy.
submitted by AndrzejWlusek to historykon [link] [comments]


2021.09.16 18:19 singlesocksproblems I think this is it.

I have been struggling so long without a permanent or atleast well paying job for so long. I was just getting over my depression over been left by my baby's daddy to raise our child. I was determined and ambitious. Then Covid happened and I can say without a doubt that we have truly suffered. Getting kicked out of several places because of rent arrears, I would literally "forget" my child at my neighbours during lunch because I knew they would feed him. I am not the kind to ask for help and when I did the responses were usually in the lines of "I wish I could help" so I stopped asking altogether especially because everyone was struggling as well. I did manage to get into the business of buying wholesale veggies like tomatoes and even charcoal. But because the bills came first I lost control of everything and now it's happened. I have literally no money anywhere. And rent arrears for the past 3 months, my son's school is also asking for their money and threatening to kick him out of playgroup. I have about a week's worth of food at best. I feel so defeated. I am so lonely. And I'm struggling to push some very negative thoughts away.
submitted by singlesocksproblems to TrueOffMyChest [link] [comments]


2021.09.16 18:19 its_reds Is it better to sell individually or as a complete set?

I’ve got the full Mattel games set (other than the $TH and the Kroger special) that I’m trying to offload.
submitted by its_reds to HotWheels [link] [comments]


2021.09.16 18:19 OneguyWhoBuys Jahlil Okafor is signing a non-guaranteed deal with the Atlanta Hawks,

Jahlil Okafor is signing a non-guaranteed deal with the Atlanta Hawks, submitted by OneguyWhoBuys to AtlantaHawks [link] [comments]


2021.09.16 18:19 Scardian_ [Bedrock] Every time someone leaves my render distance they turn into Steve, help

submitted by Scardian_ to Minecraft [link] [comments]


2021.09.16 18:19 kobony Original Art Oil Painting,35W x 50H x 2D cm,Sergey Makhov ImpressionismChildren. Sand,Dog,Dreams,Children,Sea,Tenderness,Coast,Boy,Friends,Sky,Sun

submitted by kobony to plipart [link] [comments]


2021.09.16 18:19 Nonstick-Turtle ComputerShare Experience

I wanted to share my experience with Fidelity today. The Fidelity representative wanted to know why I wanted to transfer shares. I politely told him my reasons aren’t necessary to effectuate a transfer.
After that I was transferred to another representative that went into a spiel about how I will have a hard time selling my shares with ComputerShare and that I have real shares with Fidelity and can sell quickly. A lot of “um’s” and “ah’s” from the rep.
I told him when I’m done here I’ll be transferring shares I hold with three other brokers so yes. Proceed with the transfer.
For me it’s confirmation bias when Fidelity is trying to convince me not to transfer.
submitted by Nonstick-Turtle to GME [link] [comments]


2021.09.16 18:19 Bigting7 get on myyy diiiick

😤😤😤
submitted by Bigting7 to teenagersbutpog [link] [comments]


2021.09.16 18:19 Reyuen Mirror [OC]

Mirror [OC] submitted by Reyuen to sadcats [link] [comments]


2021.09.16 18:19 Rajajikiaayegibaraat Sanchita Shetty

Sanchita Shetty submitted by Rajajikiaayegibaraat to faptodesiactress [link] [comments]


2021.09.16 18:19 mercifulchieflion check me

submitted by mercifulchieflion to CommentRemovalChecker [link] [comments]


2021.09.16 18:19 jsplays EXTREME FORFEIT BASKETBALL

EXTREME FORFEIT BASKETBALL submitted by jsplays to YouTube_startups [link] [comments]


2021.09.16 18:19 CCutsa7989 Which wide receivers to start this week? .5 PPR

I’m having trouble deciding which 2 receivers to start this week. I have Mike Evans, Tyler Lockett, Adam Thielen, and Antonio Brown. Currently I have Tyler Lockett and Adam Thielen set but I’m not sure if I want to miss out on what should be a good game against TB and Atlanta.
submitted by CCutsa7989 to Fantasy_Football [link] [comments]


2021.09.16 18:19 sgdigital Simon The Labrador | New Member of Our Family

Simon The Labrador | New Member of Our Family submitted by sgdigital to YouTubeViewsSubs [link] [comments]


2021.09.16 18:19 Buy_Once_Cry_Once What do you use to transport ammo to the range?

For the longest time, my ammo has been built up and now sits in bulk cans. I have a few of the 30cal plastic cans that are half full.
I'm at a point where when I go to the range with 9mm, 7.62, and .223 I am want for some sort of transport method that brings enough rounds for the guns but also doesn't have me lugging 50 cal steel cans to the range. I also don't want to appear like I'm bringing an arsenal.
I guess the question is; what do you use to transport ammo to the range from your "main" stash? How do you decide how much to bring?
submitted by Buy_Once_Cry_Once to Shooting [link] [comments]


2021.09.16 18:19 krobula Ways to watch the wire

I’ve been watching the wire on Amazon Prime during the pandemic and just seen that starting September 16th it’s being removed from HBO and they’re now charging $36 per season? Are there any other ways to watch the stream The Wire or am I going to have to eat that price?
submitted by krobula to TheWire [link] [comments]


http://infoclab.ru